اعضای اصلی

 

اعضای هیئت مرکزی پیوند:


سینا انصاری اشلقی دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه وین
الناز بهکام کارشناس ارشد ساز پیانو از دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی وین
زهرا قمچیلی دانشجوی دکترای علوم تربیتی و آموزشی دانشگاه وین
لیلا آیت‌الهی دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه تکنیک وین
منوچهر نوری‌زاده دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر دانشگاه تکنیک وین
زهره جواهری دانشجوی دکتری ژنتیک دانشگاه وین

اعضای فعال کانون :


الهام زیرک زاده
دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فلورانس (نماینده کانون در ایتالیا)

زهرا کاظمی دانشجوی دکترای فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی وین


انجمن پرسیس
 نماینده کانون در سوئد