جشن مهرگان

همراهان عزیز بسیار خرسندیم که باز هم در رویدادی فرهنگی میزبانتان بودیم. جشن مهرگان درماه اکتبر برگی دیگر بود از دفتر خاطرات جمعی پیوند که به همت تیمی بیست نفری از هیئت مدیره و اعضای فعال پیوند به صورت داوطلبانه برنامه ریزی و اجرا شد. از حضور پرتعداد و کمکهای سخاوتمندانه تان، که بار دیگر به غایت دلگرممان کرد، صمیمانه سپاسگزاریم.

 

 

 

 DSC 4109

 DSC 4138

 

DSC 4200

 

DSC 4218

 

DSC 4226

 

DSC 4221 Edit

 

DSC 4253