شرح و آمار کمک‌ها

 

مبلغ (تومان) تاریخ شرح ردیف
600,000 19.10.1391 هزینه پلاسما فرز آقایی ۴۴ ساله از شیراز پرداخت گردید. ۱
600,000 4.11.1391 هزینه پلاسما فرز خانمی ۲۷ ساله اهل الیگودرز که پس از زایمان دوم، یکی از پاهایش در اثر بیماری فلج گردیده و نیاز به درمان فوری پلاسما فرز داشت پرداخت گردید. ۲
600,000 14.11.1391 هزینه پلاسمافرز خانمی ۳۳ ساله اهل اصفهان که در اثر بیماری یکی از پاهایش فلج شده بود پرداخت گردید. ۳
500,000 29.11.1391 هزینه پلاسمافرز دختری ۱۴ ساله اهل بروجن که در اثر بیماری ام اس بینایی هر دو چشم را از دست داده بود پرداخت گردید. خوشبختانه بعد از دو روز از درمان پلاسما فرز آرام آرام و با کم شدن التهاب اعصاب بینایی شروع به بازیابی بینایی کرد. ۴
500,000 7.11.1391 هزینه پلاسمافرز برای دختری ۲۹ ساله از زرین شهر اصفهان که بینایی یک چشم را بطورکامل از دست داده و چشم دیگرش نیز کم بینا گردیده بود پرداخت گردید. ۵
208,000 2.12.1391 با تامین هزینه درمانی به صورت ماهیانه برای دختری جوان اهل اصفهان که به علت عدم توانایی در تامین هزینه داروها به مدت ۱ سال قطع درمان کرده بود، درمان وی از سر گرفته شد. هزینه درمان به ازای هر ماه پرداخت گردید. ۶
500,000 25.12.1391 هزینه پلاسمافرز برای خانمی ۴۰ ساله از فلاورجان اصفهان که یکی از پاهایش فلج گردیده بود پرداخت شد. ۷
206,100 10.1.1392 هزینه داروی دختری جوان از اصفهان پرداخت گردید. ۸
400,000 8.2.1392 هزینه پلاسمافرزآقایی از اصفهان که یکی از پاهایش فلج گردیده بود پرداخت شد. ۹
420,000 8.2.1392 هزینه داروی آقایی ۲۶ ساله ازپیربکران اصفهان که سمت چپ بدنش بی حس گردیده و قادر به تامین هزینه های درمانی ماهیانه نبود پرداخت گردید. ۱۰
250,000 17.2.1392 هزینه پلاسما فرز خانمی مبتلا به ام اس از اصفهان پرداخت گردید. ۱۱
420,000 5.2.1392 خانمی جوان که با گران شدن دارو دیگر قادر به تامین هزینه های درمانی ماهیانه نمی باشد، تحت پوشش ماهیانه قرار گرفت. ۱۲
150,000 29.2.1392 هزینه پلاسما فرزآقایی اهل اصفهان مبتلا به بیماری ام اس پرداخت گردید. ۱۳
434,625 1.3.1392 خانمی اهل اصفهان تحت پوشش ماهیانه جهت تامین دارو قرار گرفت. ۱۴
275,000 5.3.1392 آقایی ۴۷ ساله اهل اصفهان تحت پوشش ماهیانه قرار گرفت. ۱۵
420,000 5.3.1392 هزینه داروی ماهیانه بتافرون خانمی اهل اصفهان پرداخت گردید. ۱۶
420,000 5.3.1392 خانمی جوان از اصفهان تحت پوشش ماهیانه جهت تامین دارو قرار گرفت. ۱۷
250,000 7.3.1392 هزینه پلاسما فرز پسری ۲۰ ساله اهل یزد که مدت چهار سال است دچار بیماری می باشد، پرداخت گردید. ۱۸
420,000 8.3.1392 هزینه آمپول بتافرون خانمی جوان از اصفهان که به علت عدم توانایی پرداخت هزینه های درمان دستهایش بی حس شده بود پرداخت گردید. ۱۹
420,600 9.3.1392 هزینه آمپول بتافرون ماهیانه یک بیمار اقا از اصفهان پرداخت شد. ۲۰
550,000 18.3.1392 هزینه پلاسمافرز پسری ۱۶ ساله از اصفهان که به علت بیماری یکی از پاهایش فلج شده بود پرداخت گردید. ۲۱
200,000 19.3.1392 کمک هزینه پلاسمافرز برای پسر جوانی از اصفهان پرداخت شد. ۲۲
250,000 23.3.1392 هزینه پلاسما فرز خانمی میانسال از اصفهان پرداخت گردید. ۲۳
250,000 26.3.1392 هزینه پلاسما فرز خانمی جوان از اصفهان پرداخت گردید. ۲۴
250,000 29.3.1392 هزینه پلاسما فرز خانمی ۴۰ ساله از اصفهان پرداخت گردید. ۲۵
468,000 29.3.1392 هزینه پلاسما فرز خانمی ۴۰ ساله از اصفهان پرداخت گردید. ۲۶
136,872 29.3.1392 هزینه پالس تراپی پسری ۲۳ ساله اهل اصفهان پرداخت گردید. ۲۷
196,600 29.3.1392 هزینه امپول اکتوفرون برای یک بیمار اقا از اصفهان پرداخت شد. ۲۸
167,000 2.4.1392 هزینه ماهیانه امپول اکتوفرون برای یک بیمار خانم از اصفهان پرداخت شد. ۲۹
112,433 19.4.1392 هزینه پالس تراپی خانمی جوان از اصفهان پرداخت گردید. ۳۰
160,000 22.4.1392 هزینه ام ار آی و آزمایشات لازم برای خانمی اهل کردستان و دارای سه فرزند پرداخت شد. ۳۱
1,449,500 9.5.1392 هزینه ماهیانه آمپول اکستاویا برای خانمی جوان از اصفهان و دارای دوفرزند پرداخت شد. ۳۲
420,000 22.5.1392 هزینه پالس تراپی برای خانمی از اصفهان پرداخت شد. ۳۳
89,500 22.5.1392 مقداری از هزینه پلاسما فرز یک اقا از اصفهان پرداخت شد. ۳۴
517,000 27.5.1392 مقداری ازهزینه IVIG خانمی از اصفهان که یک طرف بدنش کاملا بی حس شده بود پرداخت گردید. ۳۵
1,614,000 4.6.1392 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون خانمی جوان از اصفهان پرداخت شد. ۳۶
200,000 4.6.1392 مفداری از هزینه پلاسمافرز یک آقا از اصفهان پرداخت شد. ۳۷
923,000 10.6.1392 هزینه ماهیانه آمپول اکتوفرون برای خانمی دارای دو فرزند از اصفهان پرداخت شد. ۳۸
631,000 11.7.1392 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون خانمی جوان از اصفهان پرداخت شد. ۳۹
617,450 12.7.1392 هزینه ماهیانه آمپول اکستاویا برای خانمی جوان از اصفهان پرداخت شد. ۴۰
300,000 20.7.1392 هزینه پلاسمافرز خانمی از اصفهان پرداخت شد. ۴۱
594,000 28.7.1392 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون برای خانمی جوان از اصفهان پرداخت شد. ۴۲
459,600 29.7.1392 هزینه ماهیانه آمپول اکتوفرون برای خانمی از اصفهان پرداخت شد. ۴۳
215,000 30.7.1392 هزینه امپول برای ام ار ای وهزینه ام ار ای پسری ۲۵ ساله مشکوک به ام اس از اصفهان پرداخت شد. ۴۴
111,500 5.8.1392 هزینه پالس تراپی (تزریق کورتون) به مدت ۶ روز برای خانمی از اصفهان پرداخت شد. ۴۵
752,000 7.8.1392 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون پسر جوانی از اصفهان پرداخت شد. ۴۶
631,600 13.8.1392 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون خانمی جوان از اصفهان پرداخت شد. ۴۷
617,550 15.8.1392 هزینه ماهیانه آمپول اکستاویا برای خانمی جوان از اصفهان پرداخت شد. ۴۸
500,000 19.8.1392 هزینه پلاسمافرز خانمی ۲۶ ساله از اصفهان پرداخت شد. ۴۹
32,000 19.8.1392 هزینه آزمایشات دختری جوان از اصفهان پرداخت شد. ۵۰
500,000 28.8.1392 هزینه پلاسمافرز خانمی ۲۷ ساله از کرمان پرداخت شد. ۵۱
460,000 30.8.1392 هزینه ماهیانه امپول اکتوفرون خانمی از اصفهان پرداخت شد. ۵۲
594,000 29.8.1392 هزینه ماهیانه امپول بتافرون خانمی جوان از اصفهان پرداخت شد. ۵۳
200,000 29.8.1392 هزینه آزمایشات خانمی جوان از اصفهان پرداخت شد. ۵۴
70,900 6.9.1392 مقداری از هزینه پلاسما فرز یک خانم از اطراف اصفهان پرداخت شد. ۵۵
500,000 13.9.1392 مقداری ازهزینه پلاسما فرز یک خانم از اصفهان پرداخت شد. ۵۶
500,000 21.9.1392 مقداری از هزینه پلاسمافرز خانمی از سامان (از توابع استان اصفهان) پرداخت شد. ۵۷
500,000 21.9.1392 مقداری ازهزینه پلاسما فرز یک خانم از اصفهان پرداخت شد. ۵۸

مبلغ (تومان) تاریخ شرح ردیف
617,550 3.10.1392 هزینه ماهیانه آمپول اکستاویا برای خانمی جوان از اصفهان پرداخت شد. ۵۹
1,500,000 17.10.1392 مقداری از هزینه پلاسمافرزخانمی مبتلا به ام اس از اصفهان پرداخت شد. ۶۰
500,000 22.10.1392 مقداری از هزینه درمان دختری جوان از شهرکرد پرداخت شد. ۶۱
500,000 23.10.1392 مقداری از هزینه پلاسمافرز خانمی از شاهین شهر پرداخت شد. ۶۲
190,000 30.10.1392 هزینه ام ار ای پسری جوان از اصفهان پرداخت شد. ۶۳
259,600 28.11.1392 مقداری از هزینه ماهیانه آمپول اکتوفرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۶۴
100000 3.12.1392 مقداری از هزینه پالس تراپی بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۶۵
610,600 26.12.1392 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری اهل یکی از روستاهای سنندج پرداخت شد. ۶۶
594,400 26.12.1392 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۶۷
908,500 26.12.1392 هزینه ماهیانه آمپول اونکس بیماری اهل روستایی از توابع مریوان کردستان پرداخت شد. ۶۸
116,550 27.12.1392 هزینه پالس تراپی خانمی جوان ازاطراف اصفهان پرداخت گردید. ۶۹
95,000 18.01.1393 هزینه ام ار ای بیمار مشکوک به ام اس از اصفهان پرداخت شد. ۷۰
259,600 23.01.1393 هزینه ماهیانه امپول اکتوفرون خانمی از اصفهان پرداخت شد. ۷۱
908,500 27.01.1393 هزینه ماهیانه امپول اونکس بیماری از مریوان کردستان پرداخت شد. ۷۲
606,000 27.01.1393 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۷۳
610,600 27.01.1393 هزینه ماهیانه امپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۷۴
44,950 27.01.1393 هزینه 3 نوع قرص بیمار مبتلا به ام اس پرداخت شد. ۷۵
200,000 03.02.1393 مقداری از هزینه پلاسمافرز پسری ۱۲ ساله از شهرضا مبتلا به ام اس پرداخت شد. ۷۶
606,100 25.02.1393 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۷۷
610,600 25.02.1393 هزینه ماهیانه امپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۷۸
54,740 31.02.1393 هزینه پالس تراپی بیماری از سنندج پرداخت شد. ۷۹
770,000 05.03.1393 هزینه آزمایشات لازم برای خانمی جوان از روستایی در فلاورجان اصفهان پرداخت شد. ۸۰
605,300 05.03.1393 هزینه ماهیانه امپول بتافرون پسر جوانی از اصفهان پرداخت شد. ۸۱
630,800 08.03.1393 هزینه پلاسمافرز خانمی ۴۱ ساله از فلاورجان اصفهان پرداخت شد. ۸۲
1,000,000 17.03.1393 هزینه IVIG اقایی مبتلا ۴۱ ساله و اهل تیران کمک هزینه پرداخت شد. ۸۳
202,200 18.03.1393 هزینه ماهیانه آمپول اکتوفرون خانمی از اصقهان پرداخت شد. ۸۴
610,600 29.03.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۸۵
505,300 29.03.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۸۶
400,000 02.04.1393 مقداری از هزینه پلاسمافرز بیماری از روستایی از توابع اصفهان پرداخت شد. ۸۷
504,500 08.04.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری نیازمند از شاهین شهر پرداخت شد. ۸۸
500,000 10.04.1393 مقداری از هزینه پلاسمافرز بیماری اصفهان پرداخت شد. ۸۹
300,000 10.04.1393 مقداری از هزینه پلاسمافرز بیماری نیازمند از اصفهان پرداخت شد. ۹۰
908,500 12.04.1393 هزینه ماهیانه آمپول اونکس بیماری از سنندج پرداخت شد. ۹۱
610,600 12.04.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۹۲
137,755 18.04.1393 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۹۳
504,530 25.04.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۹۴
504,500 30.04.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر پرداخت شد. ۹۵
610,600 01.05.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۹۶
505,300 01.05.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۹۷
610,600 01.05.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۹۸
646,000 14.05.1393 مقداری از هزینه ماهیانه آمپول اونکس بیماری از سنندج پرداخت شد. ۹۹
137,500 21.05.1393 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۰۰
504,500 31.05.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر پرداخت شد. ۱۰۱
505,600 02.06.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۰۲
505,300 02.06.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۰۳
505,300 02.06.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری ازسنندج پرداخت شد. ۱۰۴
746,100 11.06.1393 مقداری از هزینه ماهیانه آمپول اونکس بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۰۵
137,755 16.06.1393 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۰۶
328,120 31.06.1393 مقداری ازهزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۰۷
251,100 31.06.1393 مقداری از هزینه پلاسمافرز بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۰۸
504,500 25.06.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر پرداخت شد. ۱۰۹
505,600 04.07.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۱۰
505,600 04.07.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۱۱
505,600 04.07.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۱۲
746,400 09.07.1393 مقداری از هزینه ماهیانه آمپول اونکس بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۱۳
136,000 18.07.1393 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۱۴
504,500 28.07.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر پرداخت شد. ۱۱۵
505,600 30.07.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۱۶
505,600 30.07.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۱۷
505,600 30.07.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۱۸
135,800 17.08.1393 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۱۹
753,050 27.08.1393 هزینه پلاسمافرزخانم جوان بسیارنیازمندی از اصفهان پرداخت شد. ۱۲۰
300,000 08.09.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۲۱
237,800 08.09.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری ازسنندج پرداخت شد. ۱۲۲
727,360 08.09.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۲۳
191,250 14.09.1393 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید و تعدادی قرص متفرقه بیماری در اصفهان پرداخت شد. ۱۲۴
435,900 24.09.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر پرداخت شد. ۱۲۵
730,000 26.09.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون دختری جوان از آباده پرداخت شد. ۱۲۶
177,985 27.09.1393 هزینه داروی دختری جوان از اصفهان پرداخت شد. ۱۲۷
150,000 27.09.1393 مقداری از هزینه دستگاه درموکت برای پلاسمافرز خانم جوانی از اصفهان پرداخت شد. ۱۲۸

 

مبلغ (تومان) تاریخ شرح ردیف
218,560 03.10.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۲۹
40,000 03.10.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۳۰
299,240 03.10.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۳۱
190,100 14.10.1393 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید و تعدادی قرص متفرقه بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۳۲
300,000 18.10.1393 مقداری از هزینه بیمارستان بیماری از کرج پرداخت شد. ۱۳۳
435,936 18.10.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر پرداخت شد. ۱۳۴
290,624 27.10.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۳۵
1,452,220 27.10.1393 هزینه ۲ ماه آمپول بتافرون دختری جوان از اباده پرداخت شد. ۱۳۶
282,550 01.11.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری جوان از اصفهان پرداخت شد. ۱۳۷
529,000 04.11.1393 هزینه ۶ روز پلاسمافرز دختری جوان از اصفهان پرداخت شد. ۱۳۸
218,560 07.11.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۳۹
283,400 07.11.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۴۰
706,400 07.11.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۴۱
238,500 18.11.1393 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید و تعدادی قرص متفرقه بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۴۲
474,090 24.11.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر پرداخت شد. ۱۴۳
290,624 26.11.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۴۴
300,000 26.11.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری جوان از اصفهان پرداخت شد. ۱۴۵
432,250 04.12.1393 هزینه داروی دختری جوان از اصفهان پرداخت شد. ۱۴۶
212,000 10.12.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۴۷
218,000 10.12.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۴۸
135,800 12.12.1393 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۴۹
726,000 17.12.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون دختری جوان از آباده پرداخت شد. ۱۵۰
83,400 20.12.1393 مقداری از هزینه آمپول اکتوفرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۵۱
435,900 24.12.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر پرداخت شد. ۱۵۲
435,936 25.12.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۵۳
706,400 11.01.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۵۴
726,560 11.01.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۵۵
359,000 22.01.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری جوان از اصفهان پرداخت شد. ۱۵۶
135,800 24.01.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۵۷
363,280 24.01.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۵۸
516,300 24.01.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر پرداخت شد. ۱۵۹
212,000 26.01.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۶۰
212,400 26.01.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۶۱
584,600 26.01.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگلیمود وهزینه ازمایشات بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۶۲
727,000 29.01.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون دختری جوان از اباده پرداخت شد. ۱۶۳
497,000 07.02.1394 قسمتی از هزینه پلاسمافرز بیماری از فلاورجان پرداخت شد. ۱۶۴
135,800 14.02.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگلومبد بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۶۵
244,750 17.02.1394 هزینه داروی دختری جوان از اصفهان پرداخت شد. ۱۶۶
212,000 22.02.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۶۷
136,600 22.02.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۶۸
353,400 22.02.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۶۹
472,264 27.02.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۷۰
359,000 29.02.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۷۱
1,454,000 29.02.1394 هزینه ۲ ماه آمپول بتافرون دختری جوان از اباده پرداخت شد. ۱۷۲
726,560 29.02.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری ازشاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۱۷۳
211,480 12.03.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۷۴
137,000 17.03.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۷۵
212,500 17.03.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۷۶
232,400 17.03.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۷۷
726,760 23.03.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۱۷۸
472,264 27.03.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۷۹
426,142 05.04.1394 هزینه داروی دختری جوان از اصفهان پرداخت شد. ۱۸۰
111,200 07.04.1394 هزینه آمپول اکتوفرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۸۱
211,480 07.04.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۸۲
135,800 15.04.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۸۳
137,000 23.04.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۸۴
211,480 23.04.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۸۵
727,000 24.04.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اباده شیراز پرداخت شد. ۱۸۶
308,529 30.04.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۸۷
726,760 01.05.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۱۸۸
693,535 06.05.1394 هزینه ۳ ماه داروی دختری جوان از اصفهان پرداخت شد. ۱۸۹
212,480 06.05.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۹۰
226,700 17.05.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۹۱
135,880 19.05.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۹۲
212,480 19.05.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۹۳
726,760 25.05.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اباده شیراز پرداخت شد. ۱۹۴
260,000 25.05.1394 مقداری از هزینه آمپول ربیف بیماری از یکی از روستاهای زرین شهر اصفهان پرداخت شد. ۱۹۵
500,000 26.05.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۹۶
726,560 9.06.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۹۷
212,480 10.06.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۹۸
212,480 10.06.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۹۹
135,800 11.06.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۲۰۰
135,880 18.06.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۰۱
726,760 25.06.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اباده شیراز پرداخت شد. ۲۰۲
435,936 26.06.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۲۰۳
135,880 08.07.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگولیمود بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۰۴
706,480 08.07.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۰۵
706,480 08.07.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۰۶
726,760 12.07.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۰۷
1,454,000 22.07.1394 هزینه ۲ ماه آمپول بتافرون دختری جوان از اباده پرداخت شد. ۲۰۸
472,264 27.07.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۲۰۹
441,000 06.08.1394 هزینه داروی دختری جوان از اصفهان پرداخت شد. ۲۱۰
353,480 09.08.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۱۱
353,480 09.08.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۱۲
135,880 09.08.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگولیمود بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۱۳
135,800 30.08.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگولیمود بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۲۱۴
827,560 04.09.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۱۵
404,400 09.09.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۱۶
135,880 09.09.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۱۷
250,000 12.09.1394 مقداری از هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۲۱۸
135,900 15.09.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۱۹
726,000 23.09.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اباده شیراز پرداخت شد. ۲۲۰

مبلغ (تومان) تاریخ شرح ردیف
135,880 09.10.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۲۱
353,600 09.10.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۲۲
726,760 13.10.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۲۳
1.452.520 22.10.1394 هزینه ۲ ماه آمپول بتافرون دختری جوان از اباده پرداخت شد. ۲۲۴
726,760 12.11.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۲۵
70,000 13.11.1394 نصف هزینه ماهیانه قرص فینگولید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۲۶
180,000 13.11.1394 نصف هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۲۷
726,000 05.12.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۲۸
135,880 07.12.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگولید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۲۹
727,260 10.12.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۳۰
726,260 23.12.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اباده شیراز پرداخت شد. ۲۳۱
400,000 27.12.1394 هزینه ۷ روز پلاسمافرز بیماری از فریدن اصفهان پرداخت شد. ۲۳۲
367,160 07.01.1395 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۳۳
726,260 08.01.1395 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۳۴
135,880 11.01.1395 هزینه ماهیانه قرص فینگولید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۳۵
726,760 24.01.1395 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اباده شیراز پرداخت شد. ۲۳۶
135,880 07.02.1395 هزینه ماهیاته قرص فینگولید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۳۷
367,160 07.02.1395 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۳۸
649,500 13.02.1395 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۳۹
726,760 22.02.1395 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از آباده شیراز پرداخت شد. ۲۴۰
367,160 08.03.1395 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۴۱
135,880 08.03.1395 هزینه ماهیانه قرص فینگولید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۴۲
649,500 16.03.1395 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۴۳
649,000 22.03.1395 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از آباده شیراز پرداخت شد. ۲۴۴
353,500 04.04.1395 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۴۵
135,880 04.04.1395 هزینه ماهیانه قرص فینگولید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۴۶
721,000 15.04.1395 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۴۷
731,000 23.04.1395 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از آباده شیراز پرداخت شد. ۲۴۸
1,000,000 26.04.1395 بخشی از هزینه پلاسمافرز بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۲۴۹
700,000 07.05.1395 بخشی از هزینه پلاسمافرز بیماری از یکی از روستاهای ایذه خوزستان پرداخت شد. ۲۵۰
135,880 11.05.1395 هزینه ماهیانه قرص فینگولید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۵۱
367,160 11.05.1395 هزینه ماهیانه امپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۵۲
731,400 13.05.1395 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۵۳
571,440 23.05.1395 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از آباده شیرازپرداخت شد. ۲۵۴
135,880 02.06.1395 هزینه ماهیانه قرص فینگولید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۵۵
465,730 02.06.1395 هزینه ماهیانه امپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۵۶
731,900 24.06.1395 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۵۷
511,940 28.06.1395 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از آباده شیرازپرداخت شد. ۲۵۸
135,880 06.07.1395 هزینه ماهیانه قرص فینگولید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۵۹
474,530 06.07.1395 هزینه ماهیانه امپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۶۰
731,940 29.07.1395 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۶۱
135,880 08.08.1395 هزینه ماهیانه قرص فینگولید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۶۲
357,730 08.08.1395 هزینه ماهیانه امپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۶۳
430,000 08.08.1395 هزینه یک دوره امپول ریتوکسیماب خانمی از اصفهان پرداخت شد. ۲۶۴
600,000 13.08.1395 هزینه پلاسمافرز خانمی از اصفهان پرداخت شد. ۲۶۵
731,940 29.08.1395 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۶۶
500,000 06.09.1395 مقداری از هزینه پلاسمافرز بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۲۶۷
357,730 06.09.1395 هزینه ماهیانه امپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۶۸
135,880 06.09.1395 هزینه ماهیانه قرص فینگولید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۶۹
63,900 22.09.1395 هزینه قرص فینگولید بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۲۷۰
731,940 27.09.1395 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۷۱

مبلغ (تومان) تاریخ شرح ردیف
357,730 08.10.1395 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۷۲
135,880 08.10.1395 هزینه ماهیانه قرص فیتگولید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۷۳
1,130,000 04.11.1395 هزینه پلاسمافرز و داروی ریتووکسیماب خانمی از یکی از روستاهای شهرکرد پرداخت شد. ۲۷۴
357,730 08.11.1395 هزینه ماهیانه امپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۷۵
731,940 14.11.1395 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۷۶
357,730 06.12.1395 هزیته ماهیانه امپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۷۷
600,000 17.12.1395 قسمتی از هزینه پلاسمافرز بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۲۷۸
731,440 29.12.1395 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۷۹
357,730 09.01.1396 هزینه ماهیانه امپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۸۰
150,700 09.01.1396 هزینه ماهیانه قرص دالفیرا بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۸۱
365,920 17.01.1396 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۸۲
406,780 22.01.1396 هزینه ماهیانه امپول اونکس بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۸۳
500,000 28.01.1396 مقداری از هزینه پلاسمافرز بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۲۸۴
731,440 30.01.1396 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری ازشاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۸۵
430,000 03.02.1396 هزینه امپول ریتوکسیماب خانمی از اصفهان پرداخت شد. ۲۸۶
286,184 07.02.1396 هزینه ماهیانه امپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۸۷
365,920 17.02.1396 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۸۸
160,800 17.02.1396 هزینه ماهیانه قرص دالفیرا بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۸۹
731,440 31.02.1396 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۹۰