اعضای اصلی

 

اعضای هیئت مرکزی پیوند:

 • الناز بهکام کارشناس ارشد ساز پیانو از دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی وین
 • زهرا قمچیلی دانشجوی دکترای علوم تربیتی و آموزشی دانشگاه وین
 • لیلا آیت‌الهی کارشناس ارشد شیمی دانشگاه تکنیک وین
 • منوچهر نوری‌زاده دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر دانشگاه تکنیک وین
 • مریم جلیلی ضیائیان دکتری متالورژی دانشگاه تکنیک وین
 • زهره دانا کارشناس ارشد شیمی دانشگاه وین

اعضای فعال کانون :

 • الهام زیرک زاده
  دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فلورانس (نماینده کانون در ایتالیا)

 • زهرا کاظمی
  دانشجوی دکترای فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی وین

 • انجمن پرسیس
   نماینده کانون در سوئد