کمک نقدی

انواع کمک‌های مالی:

  •  کمک‌های فردی: هم‌یاران پیوند می‌توانند مستقیما یا از طریق حساب‌های بانکی و اعتباری کمک‌های نقدی خود را اهدا کنند.
شماره حساب پیوند

                        Kontonummer: 822-424-05900 -  Bankleitzahl: 20111
                        Name: Iranischer Solidaritätsverein-Peywand
                        IBAN: AT38 20111 82242405900
                        BIC: GIBAATWWXXX
                        Erste Bank

پرداخت مستقیم از طریق کارت اعتباری یا حساب پی‌پال

 

  •  قلک: هم‌یاران پیوند می‌توانند با دریافت قلک از کانون، آن را در زمان مکفی پر کرده، در اختیار کانون قرار دهند.
  •  تبلیغ و جلب مشارکت: علاقه‌مندان می‌توانند افراد خیّر یا افراد علاقه‌مند دیگر را نسبت به فعالیت‌های کانون مطلع کرده، کمک‌های اهدایی آنان را در اختیار کانون قرار دهند.
  •  مراسم خیریه (Fundraising Event): برگزاری مراسمی که عواید مالی دارد یکی از منابع درآمد پیوند است. هم‌یاران می‌توانند با حضور و هم‌کاری در مراسم پیوند یا با اختصاص بخشی از عواید برگزاری مراسم خود به پیوند کمک کنند.